» Rutubetle Mücadele
» Aktif Kaçakların Su Yalıtımı
» Tünellerde Su Yalıtımı
» Bodrum Katlarda Su Yalıtımı
» Su Depolarında Negatif Su Yalıtımı
» Asansör Kuyularında Su Yalıtımı
» Teraslarda Su Yalıtımı
» Arıtma Tesislerinde Su Yalıtımı
» Havuzda Su Yalıtımı
» Restorasyon
» Dilatasyon Su Yalıtımı
» Göletlerde Su Yalıtımı
» Yeraltı Otoparklarda Su Yalıtımı
» Gider-Boru Dibi Su Yalıtımı
» Barajlarda Su Yalıtımı
» Kauçuk Enjeksiyon
» Vana Odaları
» Kapiler Enjeksiyon İle Boya Kabarmalarının Önlenmesi
 
Tünellerde Su Yalıtımı
 
 
Tünellerde hibrit enjeksiyon metodu , temel olarak akışkan malzemelerin basınç altında zemin içerisindeki boşluklara enjekte edilmesidir. Buradaki amaç zeminin ya da kaya kütlesinin mühendislik özelliklerini iyileştirmektir. Nitekim bu iyileştirme zeminin gerilme, deformasyon ve dayanım gibi mekanik özellikleri ile geçirimlilik gibi hidrojeolojik özellikleri değiştirilerek elde edilir.
 
Enjeksiyon teknolojisinin kökeni diğer zemin iyileştirme teknikleri gibi eskiye dayanmakla beraber bu teknoloji hem yeni enjeksiyon malzemeleri hem de bu malzemelerin zemin içerisine nüfuz ettirilmesi bakımından sürekli bir gelişim içerisindedir.  Enjeksiyon tekniği, başlangıçta su sızıntılarını önlemek ve dayanım kontrolü için maden endüstrisinde ve baraj temellerinde sızdırmazlık perdesi oluşturulmasında uygulanmaya başlanmış, daha sonra inşaat mühendisliğinde de tünel kazımı esnasında gevşek zeminlerin ve parçalı kayaların stabilizasyonunda, sondaj ve numune alma esnasında su problemlerinin çözümünde, zemin içerisindeki boşlukların doldurularak aşırı oturmaların engellenmesinde, hem mevcut hem de yeni inşa edilecek yapıların zemin emniyet gerilmelerinin arttırılmasında ve özellikle de son 10-15 yıllık bir süreç içerisinde tünel kazımı dolayısıyla yüzeydeki veya yakın çevredeki yapılarda meydana gelebilecek zararlı oturmaların engellenmesinde ve deprem esnasında sıvılaşabilecek gevşek, suya doygun granüler zeminlerin sıvılaşma potansiyellerinin azaltılmasında  kullanılmıştır.
 
Dikkatle üzerinde durulması gereken nokta, bütün bu uygulamalar için aynı enjeksiyon malzemesinin ve enjeksiyon parametrelerinin kullanılamayacağıdır. Enjeksiyon malzemesi ve enjeksiyon parametreleri (enjeksiyon basıncı, enjeksiyon hızı, enjekte edilen hacim vs.) zemin koşullarına (dane çapı dağılımı, rölatif sıkılık, geostatik gerilmeler vs.) ve uygulama amacına yönelik olarak tasarlanmalıdır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı farklı enjeksiyon tekniklerini, uygulama bazında ve enjeksiyon parametreleri ile zemin koşullarıyla olan ilişkileri doğrultusunda karşılaştırmaktır.
 
 
 
 
 
 
ana sayfa | Hizmetlerimiz | « geri dön
 
 
 
 
Ana Sayfa | Kurumsal | Ürünler | Projeler | Hizmetler | Haberler | Videolar | İletişim | Etiketler
Tüm Hakları Saklıdır